آیا بچه‌دارشدن اخلاقی است؟ فلسفه در برابر اقتصاد

آیا بچه‌دارشدن اخلاقی است؟ فلسفه در برابر اقتصاد

توانایی کنترل موالید فهم ما از رابطۀ جنسی، خانواده و جمعیت را به‌شکل بی‌سابقه‌ای تغییر داد. اگر روزگاری تنها نیروهای فراتر از اختیار ما تعیین می‌کردند که بچه‌ای داشته باشیم یا نه، امروزه متخصصان وعده می‌دهند که در آینده‌ای نه‌چندان‌ دور می‌توانیم جنسیت و خصوصیات ژنتیکی بچه‌هایمان را هم تعیین کنیم. اما همین توانایی و اختیار سؤالات جدیدی پیشِ رویمان گذاشته است: آیا بچه‌دارشدن کار خوبی است؟ آیا بچه‌ها خوشحالمان می‌کنند؟ و اگر جواب مثبت است، آوردنِ چند بچه ضروری یا اخلاقی است
 
 
مطالب
مقاله
نوشتار
گفتگو
بررسی کتاب
پربازدیدترین