آیا گفت‌‏و‏گوی سازنده هنوز ممکن است؟

یان لزلی در آخرین کتابش می‏‌گوید «مخالفت ثمربخش» علاج درد جوامع چندقطبیِ امروز است

دیوید جیمز

چرا اغلب توصیه‌‌های سواد مالی اشتباه هستند؟

زندگی چیزی فراتر از پس‌‏انداز کردن است

درک تامپسن
پادکست نسخۀ صوتی: بازسازی نمی‌خواستم، طلاق می‌خواستم

نسخۀ صوتی: بازسازی نمی‌خواستم، طلاق می‌خواستم

زیر میزی بزنید که همۀ گزینه‌ها همیشه روی آنند؛ شاید زندگی‌تان معنادار شود

نسخۀ صوتی: الماس‌‏ها را به موهایت بزن

نسخۀ صوتی: همه چیز عالی است، فقط کمی بهترش کنید

نسخۀ صوتی: در ستايش امکان

نیچه در آستانۀ فروپاشی

نیچه در آستانۀ فروپاشی

بررسی کتاب نیچه در تورین نوشته لزلی چمبرلین

در این شماره:

گفت‌و‌گو سال‌هاست که به‌منزلۀ راه‌حل تمام مشکلات اجتماعی توصیه می‌شود. هر تعارضی که پیش می‌آید، بلافاصله ندای «باید گفت‌و‌گو کرد» از همه طرف به گوش می‌رسد. اما در عمل، گفت‌وگوها به‌ندرت مشکلی را حل می‌کنند. در مقابل، آنچه بیشتر اتفاق می‌افتد، تبدیل‌شدن بگومگوهای پیش‌پا‌افتاده، به اختلافاتی ویرانگر و تعارضاتی شدید و لاینحل است. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ آیا واقعاً می‌توان گفت‌و‌گویی مؤثر را سامان داد که اختلافات را حل‌و‌فصل کند؟ این پرونده کاوشی است دربارۀ این سوال.

فهرست این شماره از فصلنامه

گفت‌و‌گو سال‌هاست که به‌منزلۀ راه‌حل تمام مشکلات اجتماعی توصیه می‌شود. هر تعارضی که پیش می‌آید، بلافاصله ندای «باید گفت‌و‌گو کرد» از همه طرف به گوش می‌رسد. اما در عمل، گفت‌وگوها به‌ندرت مشکلی را حل می‌کنند. در مقابل، آنچه بیشتر اتفاق می‌افتد، تبدیل‌شدن بگومگوهای پیش‌پا‌افتاده، به اختلافاتی ویرانگر و تعارضاتی شدید و لاینحل است. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ آیا واقعاً می‌توان گفت‌و‌گویی مؤثر را سامان داد که اختلافات را حل‌و‌فصل کند؟ این پرونده کاوشی است دربارۀ این سوال.