عکس: گتی ایمیجز.

جهانی که هنری فورد ساخت

ظهور هنری فورد و شیوۀ تولید نوآورانۀ او مفهوم تولید صنعتی را برای همیشه دگرگون کرد. اما، مهم‌تر از آن، فوردیسم، به‌مثابۀ مدلی از رهبری و سازمان‌دهی اجتماعی، محبوبیت عمیقی نزد پسالیبرال‌هایی یافت که به دنبال جهت‌دهی نظام سرمایه‌داری و توده‌ها به‌سوی اقتصاد سیاسی واحدی بودند. تمرکز راست‌گرایان و چپ‌گرایان پسالیبرال برای استفاده از شیوه‌های فورد برای توسعهْ جهانی را شکل داد که امروز در آن زندگی می‌کنیم. اما آیا امروز در بحبوحۀ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی همچنان می‌توان در ریل فوردیسم حرکت کرد؟
 
 
مطالب
مقاله
نوشتار
گفتگو
بررسی کتاب
پربازدیدترین