عکس: مت چیس
پرونده

گزیده‌های اقتصاد و سیاست

گزیده‌ای از مطالب اقتصاد و سیاست در سال ۱۴۰۲

دیتریش فولرات پیتر کاکلانیس هاجون چنگ برانکو میلانوویچ لوئیس مِنند

آنچه در این پرونده می‌خوانید: چرا همۀ کشورهای جهان ثروتمند نيستند؟، نوشتۀ دیتریس فولرات؛ نقش بی‌همتای ذرت در پیشرفت اقتصادی کشورهای آسیایی، نوشتۀ پیتر کاکلانیس؛ چرا رستوران علم اقتصاد اين روزها فقط يک غذا دارد؟، نوشتۀ هاجون چنگ؛ هم‌گرایی بزرگ:آیا جهان امروز نابرابرتر از گذشته است؟، نوشتۀ برانکو میلانوویچ؛ ظهور و سقوط نئولیبرالیسم، نوشتۀ لوئیس منند؛ ارث پدر، راز مگویِ جوانان پول‌‌‌‌دار، نوشتۀ گبی هینسلیف.

آنچه در این پرونده می‌خوانیم

چرا همۀ کشورهای جهان ثروتمند نيستند؟

بعضی کشورها توسعه پیدا می‌کنند و ثروتمند می‌شوند ولی برخی دیگر در تلۀ فقر باقی می‌مانند. چرا؟

نقش بی‌همتای ذرت در پیشرفت اقتصادی کشورهای آسیایی

قدرت اقتصادی و امنیت غذاییِ آسیا را ذرت تأمین کرد نه برنج و گندم

چرا رستوران علم اقتصاد اين روزها فقط يک غذا دارد؟

اقتصاد زبان قدرت است و همۀ ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، پس بهتر است دربارۀ آن بدانیم

هم‌گرایی بزرگ:آیا جهان امروز نابرابرتر از گذشته است؟

پیش‌بینی اینکه آیندۀ جهان از نظر توزیع درآمد و ثروت چگونه خواهد بود امروز سخت‌تر از همیشه است

ظهور و سقوط نئولیبرالیسم

کتاب افسانۀ بزرگ یکی از جامع‌ترین تحقیقات دربارۀ کارنامۀ ۵۰ سالۀ نئولیبرالیسم است

ارث پدر، راز مگویِ جوانان پول‌‌‌‌دار

بین جوانانی که به ارثیۀ آینده‌‌‌‌شان دلخوش‌‌‌‌اند و جوانانی که می‌‌‌‌دانند از ارث و میراث خبری نیست شکافی عمیق وجود دارد

دیگر پرونده‌ها

پرونده عکس: مت چیس

شاید نخوانده باشید

گزیده‌ای از مطالب منتشرشدۀ سال ۱۴۰۲ که شاید نخوانده باشید

پرونده عکس: مت چیس

گزیده‌های تکنولوژی و زندگی دیجیتال

گزیده‌ای از مطالب تکنولوژی و زندگی دیجیتال در سال ۱۴۰۲

پرونده عکس: خاویر خاین

جستارهای برگزیده

گزیده‌ای از جستارهای منتشر شده در سال ۱۴۰۲

بیشتر
d

خرید اشتراک چهار شمارۀ مجلۀ ترجمان

تخفیف+ارسال رایگان+چهار کتاب الکترونیک رایگان (کلیک کنید)

آیا می خواهید از جدیدترین مطالب ترجمان آگاه شوید؟

بله فعلا خیر 0