سه قرن درگیری با ایدهٔ زوال فرانسه

سه قرن درگیری با ایدهٔ زوال فرانسه

در سال ۲۰۱۴، «خودکشی فرانسه»، اثر اریک زمور و در سال ۲۰۱۵، «تسلیم»، نوشتۀ میشل ولبک مدت‌ها، صدر جدول پرفروش‌ترین کتاب بودند. این‌ها نمونه‌ای از بی‌شمار کتاب دیگری است که دربارۀ مرگ فرانسه نوشته شده‌اند؛ کتاب‌هایی که قفسه‌ای طویل را پر می‌کنند. در واقع محبوبیت کتاب‌هایی با موضوع پیش‌بینی زوال فرانسه به قرن هجدهم می‌رسد.
حقوق و اقتصاد

حقوق و اقتصاد

قاضی ریچارد پوزنر از تأثیرگذارترین حقوق‌دانان رشتۀ حقوق و اقتصاد معتقد است حقوق و اقتصاد مستلزم «اعمال نظریه‌ها و روش‌های تجربی اقتصاد در نهادهای اصلی نظام حقوقی» است. نویسندگان این مقاله تلاش می‌کنند رابطۀ میان این دو رشته را بررسی می‌کنند.
چطور دربارۀ کتاب‌هایی که نخوانده‌ایم حرف بزنیم؟

چطور دربارۀ کتاب‌هایی که نخوانده‌ایم حرف بزنیم؟

پیر بایار، با نوشتنِ کتابی دربارۀ اهمیت نخواندن، به شهرت فراوانی رسید. او در این کتاب ادعا می‌کند نباید کتاب‌نخواندن را دستِ کم گرفت، زیرا نوعی از فرهیختگی وجود دارد که فقط با نخواندن به دست می‌آید.
نوشتن ورایِ وادی فلسفه؛ گفتگو با سایمون کریچلی

نوشتن ورایِ وادی فلسفه؛ گفتگو با سایمون کریچلی

گفتگوی حاضر میان سایمون کریچلی و اندرو گلکس، استاد دانشگاه سوربن، عمدتاً حول تئاتر حافظه، یکی از آخرین آثار کریچلی می‌گردد؛ بااین‌حال، گفتگو به این محدود نمی‌ماند و به سایر آثار او، ماهیت فلسفه، تفاوت میان مرگ و مردن، بحران ادبیات داستانی و اینترنت به‌مثابۀ حافظۀ خارجی انسان معاصر و موضوعاتی دیگر کشیده می‌شود.
سانسور‌شده‌ترین نویسندۀ چین علیه مائو

سانسور‌شده‌ترین نویسندۀ چین علیه مائو

در ۱۹۵۸، مائو بعنوان بخشی از سیاست «جهش بزرگ» علیه گنجشک‌ها اعلان جنگ کرد. یان لیانک، این موضوع را دستمایۀ آخرین کتابش کرده است. موضوع اصلیِ کتاب «کمپین علیه گنجشک‌ها» نیست؛ آن‌ها فقط به‌مثابۀ طلایه‌دارانِ عصرِ بدبختی ظاهر می‌شوند تا لیانک سیاست‌های مائو در تبدیل‌کردن چین از کشوری کشاورزی به سوسیالیستی را نقد کند.
 
 
مطالب
مقاله
نوشتار
گفتگو
بررسی کتاب
پربازدیدترین