نسخهٔ صوتی: «چیزهایی که می‌دانیم غلط است، اما کنار نمی‌گذاریم»

نسخهٔ صوتی: «چیزهایی که می‌دانیم غلط است، اما کنار نمی‌گذاریم»

ما انسان‌ها به راحتی نمی‌توانیم باورمان به عقایدی که می‌دانیم بی‌پایه و غلط هستند را کنار بگذاریم. مسئله فراتر از لج و لج‌بازی است. در واقع، سیستم شناختی و روانی ما اجازه یا توانایی این کار را به ما نمی‌دهد. بنابراین باید با روش‌هایی سنجیده به مبارزه با چنین عقایدی برخاست.
اثر جان سینگر سارجنت، ۱۹۱۹. این اثر هم اکنون در موزهٔ سلطنتی جنگ در لندن نگهداری می‌شود.

تمدن به‌منزلۀ تاریخ

تمدن را معمولاً نقطۀ مقابل خشونت، بربریت و سبعیت تلقی کرده‌اند. اما فرایند متمدن‌شدن در مناطق مختلف جهان چیز دیگری می‌گوید. در حقیقت، پیام‌آورانِ اروپاییِ تمدن در کشورهای جهان سوم، برای بسط تمدن پیشرفتۀ خود از هیچ خشونتی رویگردان نبوده‌اند. تا بدان‌جا که حتی میان متفکرانی مثلِ آدام اسمیت و کارل مارکس نیز جا افتاده بود که سرمایه‌داری و آیین اروپاییِ زندگی، بدون خشونت نمی‌تواند در جهان رایج شود.
 
 
مطالب
مقاله
نوشتار
گفتگو
بررسی کتاب
پربازدیدترین