ازدواج میان هم‌جنسان یا شجاعت ایستادن رویاروی تاریخ

ازدواج میان هم‌جنسان یا شجاعت ایستادن رویاروی تاریخ

دادگاه‌ عالی ایالات متحده ازدواج همجنس‌ها را در سراسر این کشور قانونی کرد. طرفداری از ازدواج همجنس‌ها مد زمانۀ ماست. هرکس مخالف این ماجرا باشد، متعصب است و مطرود. نویسنده این یادداشت چند روز قبل از تصویب این قانون، از فایدۀ مخالفت با آن حرف می‌زند. از شجاعتِ اخلاقی برای حرکت خلاف جریان آب.
فلسفه را از پستو خارج کنید

فلسفه را از پستو خارج کنید

برخلاف تصور، آدام اسمیت، اقتصاددان نبود بلکه فیلسوف بود. او مانند سایر فلاسفه می‌کوشید تا چارچوب جدیدی برای درک جهان بیافریند. فلسفه می‌تواند در مواجهه با بحران‌های جهان معاصر کمک‌مان کند. فقط به این شرط که آن را از پستو خارج کنیم. کارشناسان تک‌حوزه‌ای نمی‌توانند بحران‌های مالی، مصرفی و اقلیمی را به تنهایی حل کنند.
روایتی روان‌شناسانه از اندوختن «آت و آشغال»

روایتی روان‌شناسانه از اندوختن «آت و آشغال»

هر چه انسان‌ها پا به سن می‌گذارد، حرص بیشتری برای نگهداری لوازم به‌دردنخور پیدا می‌کند. به عقیدۀ اسکات هرینگ استاد دانشگاه ایندیانا آنچه مهم است نه اختلال اندوخته‌سازی که زنجیره عقاید ما دربارۀ این اختلال است. هرینگ با میشل فوکو موافق است که روان‌پزشکی ابزاری است برای کنترل جامعه.
متیو کرافورد

علیه کانت و مصرف‌گرایی

کرافورد در کتاب «جهان فراتر از ذهن» دربارهٔ آشفتگی‌های تکنولوژیک صحبت نمی‌کند بلکه ازخدعه‌های معرفت‌شناسانه‌ای می‌گوید که از عصر روشنگری به آن‌ها معتقدیم. فردگرایی به عنوان آموزۀ روشنگری دربارۀ چگونگی تحصیل دانش، قرار بود ما را از مرجعیت قدرت آزاد سازد. اما این خودکفایی تحمیلی منجر به بردگی برای فرهنگ مصرفی شده است.
چگونه باید از جامعه در برابر تکنولوژی دفاع کرد

چگونه باید از جامعه در برابر تکنولوژی دفاع کرد

تیم وو، ستون‌نویس ثابت نیویورکر، در پنچ یادداشت از تکنولوژی و تاثیر آن بر سبک زندگی انسان و تغییراتی که در قوهٔ ذهن آدمی پدید می‌آورد سخن می‌گوید. وو معتقد است اگرچه زندگی بشر آسان‌تر شده اما این بدین معنی نیست که از مشکلات زندگی کاسته شده است.
 
 
مطالب
مقاله
نوشتار
گفتگو
بررسی کتاب
پربازدیدترین