گلچین مطالب
ادبيات
اقتصاد
جامعه شناسی
حقوق
علوم‌سیاسی
فلسفه
 
 
 
همایش الغدیر

همایش الغدیر

با همکاری مرکز تحقیقات امام علی و پژوهشگاه علوم انسانی، همایش الغدیر، در محورهای ...

كنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

كنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم

با توجه به تحریم ۳۳ سالۀ اقتصادی ایران توسط آمریکا و دیگر کشورهای هم‌پیمان با آن،...

استفن سلمن

رئالیسم جادویی به مثابۀ گفتمان پسااستعماری

اصطلاح "رئالیسم جادویی" برای ااشاره به دو دوره اصلی فرهنگ امریکای لاتین و کارائیب ...

درسگفتار تجلی اسطوره در شعر حافظ

درسگفتار تجلی اسطوره در شعر حافظ

موضوع تجلی اسطوره در شعر حافظ در جلسات بعدی درس‌گفتارهایی درباره حافظ در موسسه ...